12/03/64    Posta aerea. Aerei moderni, "Boeing 727"

 

A148  BF36