03.04.97  Europa. Storie e leggende
vedi quartina vedi quartina
1086  Wildmannli 1087  Plankner Fulle
03.04.97  Bicentenario della nascita di Franz Schubert (1797-1828)
vedi quartina
1088  Ritratto
03.04.97  Villaggi
vedi quartina vedi quartina
1089  Planken 1090  Triesen
vedi quartina
1091  Schaanwald

Clicca sulle immagini per vedere la quartina